43-45 Lê Văn Thiêm, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
028 7300 6886
hoangtrieumkt@gmail.com

Hình phòng karaoke

Hình phòng karaoke 1

 • Hình phòng karaoke 2

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 12

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 6

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 6 | Maximum Seat : 8

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 11

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 6 | Maximum Seat : 8

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 14

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 17

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 12

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 22

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 27

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 32

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 12

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 37

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 40

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 6 | Maximum Seat : 8

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 44

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 12 | Maximum Seat : 15

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 48

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 52

  Room Type

  VIP

  Capacity

  Standard Seat : 10 | Maximum Seat : 15

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 160.000Đ

  18:00 – Late : 300.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 180.000Đ

  18:00 – Late : 350.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 350.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 57

  Room Type

  Superior

  Capacity

  Standard Seat : 15 | Maximum Seat : 20

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 400.000Đ

  18:00 – Late : 400.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 400.000Đ

  18:00 – Late : 400.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 400.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 61

  Room Type

  Superior

  Capacity

  Standard Seat : 15 | Maximum Seat : 20

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 400.000Đ

  18:00 – Late : 400.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 400.000Đ

  18:00 – Late : 400.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 400.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 66

  Room Type

  Superior 1

  Capacity

  Standard Seat : 20 | Maximum Seat : 30

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 500.000Đ

  18:00 – Late : 500.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 500.000Đ

  18:00 – Late : 500.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 500.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh

 • Hình phòng karaoke 71

  Room Type

  Superior 2

  Capacity

  Standard Seat : 25 | Maximum Seat : 35

  Mon – Thu Rate :

  10:00 – 18:00 : 600.000Đ

  18:00 – Late : 600.000Đ

  Fri – Sun Rate :

  10:00 – 18:00 : 600.000Đ

  18:00 – Late : 600.000Đ

  Holiday Rate :

  Whole day : 600.000Đ

  Liên hệ đặt phòng

  092 318 18 18

  Xem ảnh